- wydajność: od 0,002 do 43,0 ml/min,

- sterowanie ręczne lub zdalne,

- idealne do zastosowań w chromatografii, spoktroskopii, dozowania,

- niewielkie rozmiary ułatwiają montaż urządzenia w już istniejącym układzie (np. zastosowania analityczne),