Przykładowe zastosowanie:

Klient z sektora przemysłu spożywczego potrzebuje przepompować klej o wysokiej lepkości (60 000 – 90 000 cp). Pompa musi być dopuszczona do kontaktu z żywnością.

Wady pompy odśrodkowej:
- trudności w pompowaniu cieczy lepkich;
- trudności w czyszczeniu;
- wewnętrzne części pompy nie są dopuszczone do kontaktu z żywnością;
- ograniczone możliwości sterowania

Zalety pomp Masterflex®:
- dobrze przetacza ciecze lepkie;
- łatwa zmiana węża i utrzymanie pompy w czystości. Pewne modele pomp można myć, są wodoszczelne;
- tylko wąż ma kontakt z przetaczaną cieczą (istnieje możliwość doboru węża dopuszczonego do kontaktu z żywnością);
- możliwość stosowania w układach automatycznej regulacji

Proponowany zestaw:
Zestaw pompy, z możliwością bezpośredniego mycia – 77111-60 B/T®
Wąż – 06402-92